اشتباه كار انسان است اما در اشتباه ماندن نه! رابينز


تاریخ بروزرسانی :  20/11/1390

کد  فنی شرح قیمت
NetPlus Cables
NP-C500P-SOGY    کابل نت پلاس  Cat5e UTP  حلقه  305 متری 1,920,000
NP-CF500-SOGY    کابل نت پلاس   Cat5e FTP  حلقه 500 متری 4,080,000
NP-CF500W-SO    کابل نت پلاس Cat5e FTP Outdoor PE Jacket حلقه 500 متری 6,720,000
NP-C600P-SOOR    کابل نت پلاس  Cat6 UTP  حلقه 305 متری 2,940,000
NP-CSF600-SOOR    کابل نت پلاس Cat6A SFTP 10G حلقه 500 متری 7,920,000
NetPlus Cat.5e Accessories
NP-002U05   کابل رابط  0/5 متري (با کاور صنعتي) UTP Cat5e   16,200
NP-002U10   کابل رابط 1 متري (با کاور صنعتي) UTP Cat5e   20,400