بزرگ فكر كن، كوچك عمل كن، همين حالا شروع كن.(امام علی)


لیست تجهيزات شبكه NWP تايوان با ضمانت تست فلوك

کد  فنی شرح قیمت
NWP Copper Cables
NCAT5E کابل شبکه  NWP Cat5e+ UTP, 380 MHz  Call
NCAT6 کابل شبکه  NWP Cat6+ UTP, 650 MHz  Call
NCAT5ESFTP کابل شبکه  NWP Cat5e+ SFTP, 450 MHz , 305m  Call
RG58N کابل کواکسیال  NWP Coaxial RG58 A/U , Dual Shield 95%, 50 ohm , 500m  Call
RG59N کابل کواکسیال  NWP Coaxial RG59 /U , Dual Shield 95%, 75 ohm , 500m  Call