امروز تو به ديروز مبدل مي شود، اما ممكن است فرداي تو امروز نشود. اديسون

ترانك PKS توليد تركيه تحت ليسانس اشنايدر


رانك PKS توليد تركيه تحت ليسانس اشنايدر

لیست قیمت ترانک PKS  

تاریخ بروزرسانی :  11/10/1390

شرح متراژ / تعداد قیمت ( ریال)
ترانک  50 * 101  1 متر 89،000
پارتیشن 1 متر 20،000
زاویه داخلی 1 40،000
زاویه خارجی 1 40،000
سه راهی 1 45،000
زاویه تخت 1 45،000
مسدود کننده 1 17،500
رابط (درزگیر) 1 12،500
کادر  8 ماژول (  4 خانه ) 1 35،000
کادر  6 ماژول (  3 خانه ) 1 30،000
کادر  4 ماژول (  2 خانه ) 1 25،000
کادر  2 ماژول (  1 خانه ) 1 20،000
کیستون تلفن  Cat 3 1 20،000
پریز برق سفید ارت دار 1 25،000
پریز برق قرمز ارت دار 1 27،500
فیس پلیت پهن تک پورت 1 13،500
فیس پلیت پهن 2 پورت 1 17،500
فیس پلیت باریک تک پورت